(1)
Rudalevičienė R.; Kašuba R. Uždavinio Sprendimas Kaip Mokslo kūrimo Provaizdis. LMR 2012, 53, 220–225.