(1)
Sušinskas J.; Mačys J. J. Olimpiadinė lygčių Sistema. LMR 2012, 53, 237–242.