(1)
Manstavičius E. Lietuvos Matematikų Draugijos Veikla 2010–2013 Metais. LMR 2013, 54, iv–xii.