(1)
Čiegis R.; Jankevičiūtė G.; Leonavičienė T. Pagrindinių komponenčių išskyrimo Metodo Taikymas Šredingerio lygčiai. LMR 2013, 54, 1–5.