(1)
Krylovas A.; Kriauzienė R. Dujų Dinamikos lygčių Su pradinėmis Ir kraštinėmis sąlygomis Tyrimas Ir Atitinkamos Suvidurkintos Sistemos Konstravimas. LMR 2013, 54, 42–47.