(1)
Stonkienė L.; Ivanauskas F.; Malinauskas A. Interferencinių medžiagų įtakos Amperometriniam Jutikliui Matematinis Modeliavimas. LMR 2013, 54, 60–65.