(1)
Gesevičienė V.; Mazėtis E. IV klasės Mokinių Matematikos mokymo(si) Pasiekimus sąlygojantys Veiksniai. LMR 2013, 54, 105–110.