(1)
Kašuba R.; Rudalevičienė R. 5–8 Klasių Mokinių Problemų Sprendimų gebėjimų Ugdymas „Kengūros“ Vasaros Stovykloje. LMR 2013, 54, 117–122.