(1)
Sičiūnienė V.; Dargytė J. Aštuntokų Matematikos Pasiekimai: Kokybiniai Ir Kiekybiniai Aspektai. LMR 2013, 54, 184–189.