(1)
Sičiūnienė V.; Valatkevičienė J. Matematikos Mokytojo Pasirengimo Taikyti Informacines Technologijas Mokinių mokymui(si) Tyrimas. LMR 2013, 54, 190–195.