(1)
Banionis J. Prano Mašioto (1863–1940) Palikimas: Matematikos Istorijos raiška Ir plėtotė Lietuvoje. LMR 2014, 55, 12–16.