(1)
Dagienė V.; Feiferytė S.; Sutkutė E. Pradinių Klasių Mokinių Informatikos Kognityviniai gebėjimai. LMR 2014, 55, 17–22.