(1)
Krylovas A.; Kosareva N. Kriterijų Svorių Balansavimas Taikant Kemeny Medianą. LMR 2014, 55, 50–54.