(1)
Kudžma R.; Rukaitė V. Semiotinis Kvadratas Ir Naratyvinė Gramatika Viename Pirmos klasės Matematikos Tekste. LMR 2014, 55, 55–59.