(1)
Mockus J.; Vinogradova I. Bajeso Metodo Taikymas Nuotolinių Kursų Kokybei Vertinti. LMR 2014, 55, 90–95.