(1)
Stonkienė L.; Ivanauskas F. Interferencinių medžiagų įtakos Biojutikliui Su porėtąja Membrana Matematinis Modeliavimas. LMR 2014, 55, 131–136.