(1)
Aliulis D.; Janilionis V. Reklamos Internete Vartotojų Segmentavimas Taikant Latentinį Dirichlė Paskirstymo Modelį. LMR 2015, 56, 1–6.