(1)
Drūlytė M.; Lukoševičiūtė K.; Mekšunaitė E. Optimizavimo Algoritmų Parametrų Priderinimas Chaotiniams Atraktoriams Rekonstruoti. LMR 2015, 56, 7–12.