(1)
Krylovas A.; Kosareva N. Gamyklos Vietos Parinkimo uždavinio Sprendimas Daugiakriteriniu KEMIRA Metodu. LMR 2015, 56, 18–23.