(1)
Sičiūnienė V. Didaktiniai Matematinio Teksto Skaitymo Aspektai. LMR 2015, 56, 90–94.