(1)
Banionis J. Matematika Respublikos Pedagoginiame Institute: Dalykai Ir dėstytojai. LMR 2015, 56, 101–107.