(1)
Kanišauskas V. Vidinės Migracijos Matematinis Modelis. LMR 2016, 57, 7–12.