(1)
Kaukėnas J.; Tamulevičius G. Lietuvių šnekos Balsių aprašymo Autoregresijos Modeliu Adekvatumo Tyrimas. LMR 2016, 57, 19–24.