(1)
Krylovas A. Dviejų Silpnai Netiesinių lygčių dalinėmis išvestinėmis hiperbolinės Sistemos Asimptotinis Integravimas. LMR 2016, 57, 31–36.