(1)
Krylovas A.; Kosareva N. Kriterijų Derinimas Svorių Balansavimo Metodu Taikant Entropijų reikšmes Sprendimo Priemimo uždaviniui spręsti. LMR 2016, 57, 43–48.