(1)
Kurilova J.; Kurilovas E. Daugiakriterių Sprendimų Metodų Taikymas Mokomiesiems Scenarijams Optimizuoti. LMR 2016, 57, 55–59.