(1)
Banionis J. Matematikas Mečislovas Mačernis (1897–1968) – Didaktikos Mokslo Pirmeivis Lietuvoje. LMR 2016, 57, 116–121.