(1)
Sičiūnienė V.; Dargytė J. Gabių Matematikai Vaikų Ugdymo pagrindinėje Mokykloje Tyrimas. LMR 2010, 51, 149–153.