(1)
Kastickaitė J.; Banionis J. Diferencialinio Ir Integralinio skaičiavimo Pradmenų Mokymas Lietuvos Mokykloje Po Matematikos Mokymo Reformos (1929–1940). LMR 2010, 51, 198–203.