(1)
Jakimauskas G.; Sušinskas J. Empirinio Bajeso Metodo Taikymas Didelio Matavimo Duomenų Neparametriniams Testams. LMR 2010, 51, 402–407.