(1)
Mačys J. J. Svarbiausios Konstantos Tikimybių Teorijoje. LMR 2010, 51, 465–469.