(1)
Lavcel O.; Krylovas A. Absoliučiai Tamprios Nesvarios Stygos Netiesinių Svyravimų Asimptotikų Tyrimas. LMR 2009, 50, 41–46.