(1)
Andziulienė B.; Valionienė E. Ugdymo Proceso Organizavimo Ergonominiai Aspektai. LMR 2009, 50, 58–63.