(1)
Dabulyt-Bagdonavičienė J.; Ivanauskas F.; Razumas V. Lipaze Katalizuojamos Reakcijos Kinetikos Kompiuterinis Modeliavimas. LMR 2009, 50, 184–189.