(1)
Bagušytė L.; Lupeikienė A. Jungčių Aibė Organizacijos informacinės Sistemos architektūrai. LMR 2009, 50, 351–356.