(1)
Bloznelis M.; Radavičius I. Empirinis mažų pomedžių skaičiais Paremto medžių panašumo Mato Tyrimas. LMR 2009, 50, 362–367.