(1)
Šileikis M. Apie Mato Koncentraciją Grafų Sandaugoje. LMR 2009, 50, 443–448.