(1)
Sušinskas J.; Mačys J. J. Faktorialų formulės Ir Kompiuterio Pagalba. LMR 2008, 48, 137–141.