(1)
Šnipas M.; Valakevičius E. Skirstinių Aproksimavimo Eksponentiniais mišiniais Taikymas Aptarnavimo Sistemoms Modeliuoti. LMR 2008, 48, 245–251.