(1)
Bartkutė-Norkūnienė V. Stochastinės Aproksimacijos Metodai Atraminių Vektorių Klasifikavimo Algoritmuose. LMR 2008, 48, 299–305.