(1)
Saulis L.; Deltuvienė D. Didžiujų Nuokrypių Diskontavimo lokalinės Teoremos. LMR 2008, 48, 412–416.