(1)
Dagienė V.; Jasutienė E.; Jevsikova T.; Zajančkauskienė L.; Žilinskienė I. Informacinių Ir Komunikacinių Technologijų Mokymo Modelis Pradiniam Ir Specialiajam Ugdymui. LMR 2007, 47, 161–167.