(1)
Jasiūnas H.; Verikaitė V. Nusipelniusio Mokytojo Docento Petro Rumšo (1921 11 02–1987 02 23) Nuopelnai Lietuvos Mokyklai. LMR 2021, 47, 320–328.