(1)
Birštunas A.; Reivytytė E. Loginio išvedimo paieška Su Prielaidų Atsekamumu. LMR 2021, 62, 16-22.