Katauskis P., Ivanauskas F., & Laukevičius S. (2014). Biojutiklių signalo pusėjimo konstantos skaičiavimas, naudojant reakcijos-difuzijos lygtis. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 55(A), 1–6. https://doi.org/10.15388/LMR.A.2014.01