Lieponienė J., & Kulvietienė R. (2011). Pažymių konvertavimo iš vienos vertinimo skalės į kitą matematinis modelis. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 52(proc. LMS), 116–121. https://doi.org/10.15388/LMR.2011.me12