Švitra D., & Žemaitis G. (2012). Drūkšių ežero (Ignalinos AE aušintuvo) ichtiocenozės dinamika. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 53(B), 124–129. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2012.23