Sušinskas J., & Mačys J. J. (2012). Olimpiadinė lygčių sistema. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 53(B), 237–242. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2012.43