Gesevičienė V., & Mazėtis E. (2013). IV klasės mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus sąlygojantys veiksniai. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 54(B), 105–110. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2013.20