Sičiūnienė V., & Valatkevičienė J. (2013). Matematikos mokytojo pasirengimo taikyti informacines technologijas mokinių mokymui(si) tyrimas. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 54(B), 190–195. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2013.35